Allehelgen fylder mere og mere i de danske kirker i disse år.

Mennesker der har mistet i det forgangne år har behov for at komme til kirken for at mindes, for at finde trøst eller måske takke for livet med det menneske, de havde at miste. Også for dem der ikke mistet i løbet af året er der grund til at gå i kirke til Allehelgen: De kan komme for at finde ro til fordybelse og eftertanke, for at bede, for at takke eller for at nyde musikken, som mange steder også spiller en væsentlig rolle på Allehelgens dag.

Denne hjemmeside er lavet i et forsøg på at imødekomme dette voksende behov. Den rummer forslag til liturgi, tekster og musik, og den er tilrettelagt, så man kan bruge det samlede forløb eller blot efter behag og behov enkeltdele heraf.

Bag teksterne står forfatter og salmedigter Iben Krogsdal, mens musikken er komponeret af Frederik Magle. Sognepræst Morten Skovsted står for liturgi og hjemmeside.

Allehelgen messen er blevet til med velvillig støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond og de ansvarlige takker meget herfor med ønsket om at Allehelgen messen må blive brugt i de danske kirker til trøst og glæde for dem, der har mistet, og dem der siden skal miste og mistes.

Siden er senest opdateret oktober, 2014